Изграждане на ел. провод 20 kV от подстанция „Гледачево” в посока претоварач BRs112 в рудник „Трояново-1”

Възложител:
"Мини Марица Изток" ЕАД

Местонахождение:
гр. Раднево

Възложен: 2016 / Изпълнен: 2017

Описание

Строителството на нов електропровод 20 kV е необходимо за захранване на подвижни подстанции и руднични консуматори в „Мини Марица изток” ЕАД, гр. Раднево.

Високоволтовата линия минава по изцяло ново трасе. Свързването е въздушно с уредба 20 kV на подстанция „Гледачево”, а връзката между последния стълб и консуматора е предвидено да се изпълни кабелно. Дължината на електропровода е приблизително 3 км. Обемът на предвидените работи включва доставка и монтаж на цялото необходимо оборудване за изграждане на обекта.

 

 

Удостоверение