Подстанция Джвари 500/220 kV до гр. Зугдиди, Грузия

Възложител:
Ефасек Контрактинг Сентрал Юръп ГМБХ

Местонахождение:
гр. Зугдиди, Грузия

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2016

Описание

Строителството на подстанция Джвари 500/220 kV, гр. Зугдиди, Грузия стартира през март 2015 година, от незастроен терен. Подстанцията е част от изграждането на Джвари-Корга – значим проект, иницииран от Министерство на енергетиката в Грузия.
Фирма ЕЛ КОНТРОЛ беше поканена да вземе участие в няколко от етапите на строителството, като доказан партньор на главния изпълнител ЕФАСЕК.

Дейности по изпълнение на проекта

  • Ръководство на строителните дейности;
  • Доставка на материали за осветителна и заземителна инсталации;
  • Доставка на кабели;
  • Доставка и оборудване на ел. контейнери;
  • Производство и доставка на ел. табла;
  • Електромонтажни работи по полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели в подстанцията.

 

 

Удостоверение BG          Удостоверение EN