Доставка и монтаж на БКТП 2х1000 kVA, 20/0,4 kV за пелетизираща фабрика

Възложител:
Биомас Дистрибюшън ЕООД

Местонахождение:
с. Строево, Община Марица, обл. Пловдив

Възложен: 2014 / Изпълнен: 2016

Описание

Обектът е свързан с работата на фабрика за пелети към новоизградената електроцентрала КАРЛОВО БИОМАС.
БКТП "Пелети" 2 х 1000 kVA 20/0,4 kV, представлява сглобяема стоманобетонна сграда с РЗП 33 м2.

Дейности по изпълнение на проекта

Доставка и монтаж на:

  • монолитна бетонова конструкция с фундамент;
  • КРУ Сименс 8DJH, 24 kV, 630 A;
  • 2 бр. КРУ Сименс 8DJH, 24 kV, 200 A;
  • 2 бр. табло сигнализация
  • UPS 1000 VA;
  • Кабели средно напрежение, кабели ниско напрежение, кабелни глави;
  • Силов маслен трансформатор 1000 kVA

Строителни работи:

  • Направа на изкоп и армирана бетонова плоча;
  • Изграждане на заземителна инсталация.

Пусково-наладъчни работи.

 

 

Удостоверение