Складово-производствен корпус към Предприятие за производство на пелети „БИОМАС ДИСТРИБЮШЪН“

Възложител:
Биомас Дистрибюшън ЕООД

Местонахождение:
с. Строево, Община Марица, обл. Пловдив

Възложен: 2015 / Изпълнен: 2016

Описание

Складово-производствен корпус към Предприятие за производство на пелети е част от новоизградената електроцентрала КАРЛОВО БИОМАС.

Обектът е със застроена площ 1 746 м2 и представлява технологично обвързани две самостоятелни метални сгради-конструкции. Част Електро от проекта е възложена на ЕЛ КОНТРОЛ.

Дейности по изпълнение на проекта

  • Монтаж и подсъединяване на кабели ниско напрежение.
  • Доставка и монтаж кабелни скари и аксесоари.
  • Доставка и монтаж на защитни тръби за кабели.
  • Доставка, монтаж и подсъединяване на заземителни проводници за заземяване на съоръжения.
  • Монтаж на електрически табла и разклонителни кутии.
  • Пусково-наладъчни работи.

 

 

Удостоверение