Ремонт на дистанционен мониторинг на п/ст 2 в Пристанищен Терминал "Росенец"

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2017

Описание

Дистанционен мониторинг на п/ст 2 служи за индикация на събитията на КРУ 6 kV КРУ 20 kV. Ремонтът включва демонтаж на съществуващо оборудване, подмяна на контролен кабел и подмяна табло сигнализация.

Дейности по изпълнение на проекта

  • Изработка, доставка и монтаж на табло сигнализация
  • Демонтаж на контролни кабели и ел. оборудване
  • Полагане и подсъединяване на кабели
  • Пусково-наладъчни дейности – синхронизиране на схеми за сигнализация.

 

 

 Удостоверение