Подмяна на оборудване в открита разпределителна уредба 110 kV на Аурубис България

Възложител:
Аурубис България АД

Местонахождение:
гр. Пирдоп

Възложен: 2018 / Изпълнен: юни, 2019

Описание

Поръчката се изпълнява на територията на завод Аурубис в гр. Пирдоп. Възложена е, във връзка с изпълнение планова подмяна на амортизирано оборудване 110 kV.

Дейности по изпълнение на проекта

Обемът на дейностите включва:

  • подмяна на комбинирани токово-напреженови трансформатори 110 kV
  • подмяна на вентилни отводи за защита от пренапрежение 110 kV
  • подмяна на прекъсвачи 110 kV
  • подмяна на шинни разединители 110 kV
  • подмяна на разединители 6 kV
  • доставка и монтаж на метални конструкции
  • вторична комутация на подменените съоръжения
  • съпътстващи строителни дейности