Цех 132. Подмяна на два броя въводни и един брой секционен прекъсвачи в трансформаторна подстанция ТП-62

Възложител:
Неохим АД

Местонахождение:
гр. Димитровград

Възложен: 2017 / Изпълнен: 2017

Описание

Поръчката се изпълнява на територията на завод Неохим в гр. Димитровград. Подменя се остаряло оборудване - два въводни и един секционен прекъсвач, поради извеждането им от експлоатационна употреба.

Дейности по изпълнение на проекта

1. Преработка на съществуващи табла 0,4 kV – ретрофит на прекъсвачи с нови, въздушни, тип 3WL1, производство на Siemens. Общ брой на монтираните нови прекъсвачи 0,4 kV – 3 бр.
2. Монтаж на нови прекъсвачи Siemens със следните основни технически параметри:

  • два броя въводни прекъсвачи - 2500 А, 55 kA, размер 2, с моторно задвижване, изваждаем тип, вертикални главни тоководещи клеми и оборудвани с електронни защити.
  • един брой секционен прекъсвач – 1600 А, 55 kA, размер 2, с моторно задвижване, изваждаем тип, вертикални главни тоководещи клеми и оборудван с електронна защита.

 

 

Удостоверение