Подмяна на контролни кабели на силови трансформатори 110/6 kV и ремонт на килии в ЗРУ 6 kV в ГПП-2

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
ЛУКОЙЛ Нефтохим

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2018

Описание

Проектът се изпълнява на територията на главна понижаваща подстанция 2 в ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД.

Дейности по изпълнение на проекта

В обема на поръчката са включени следните дейности:

  • Разкриване на бетонни капаци на кабелни канали
  • Демонтаж на кабели
  • Монтаж, укрепване по метална конструкция и подсъединяване на силови и контролни кабели за силови трансформатори
  • Подмяна на крайни изключватели, електромагнитни ключалки, сигнални устройства на разединители в килии в ЗРУ 6кV
  • Ремонт на разединители 6кV
  • Подмяна на мрежестите ограждения на вратите на килии 6кV с плътна ламаринена конструкция
  • Строително ремонтни работи
  • Пусково-наладъчни работи.

 

 

Удостоверение