Изграждане на поле №18 към ОРУ 220кV в подстанция ТЕЦ "Марица Изток 2"

Възложител
НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение", Електропреносен район - Стара Загора

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Изпълнени дейности

  • Монтаж на първични съоръжения – прекъсвачи, токови и напреженови измервателни трансформатори, ножови разединители, тръбна разводка;
  • Монтаж на трифазни събирателни шини и спусъци към съоръжения;
  • Полагане, прозвъняване и подсъединяване на контролни кабели от полето към ЕКЗ и между съоръжения 

 

 

Референция