Захранване на димен вентилатор към блок 7 на ТЕЦ "Марица Изток 2" – първична и вторична комутация

Възложител:
"ТЕЦ Марица Изток 2" ЕАД

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Възложен: 1999 / Изпълнен: 1999

Изпълнени дейности

  • Захранване на димен вентилатор към блок 7 на ТЕЦ "Марица изток 2" – първична и вторична комутация;
  • Полагане, прозвъняване и подсъединяване на контролни кабели;
  • Оборудване и наладка на килия 6кV за захранване на димен вентилатор.