Подмяна на електрически задвижвания в ОРУ 110 кV в ТЕЦ "Марица Изток 2"

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Мрежи Високо Напрежение", Електропреносен район - Стара Загора

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Възложен: 2000 / Изпълнен: 2000

Изпълнени дейности

  • Подмяна на електрически задвижвания в ОРУ 110 кV в ТЕЦ "Марица изток 2";
  • Монтаж на електромоторни задвижвания;
  • Полагане, прозвъняване и подвързване на контролни кабели;
  • Центровка на ножови разединители.

 

 

Референция