Монтаж и въвеждане в експлоатация на основни съоръжения в Сяроочистваща инсталация и Гипсово-обезводняващ цех, ТЕЦ "Марица Изток 2"

Възложител:
АВВ Utility Automation GmbH. Germany ; Главен изпълнител: Consortium INA/SHU

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Възложен: 2000 / Изпълнен: 2001

Описание

ЕЛ КОНТРОЛ печели доверието на немската фирма АВВ Utility Automation GmbH. Germany, която през 2000 г. изпълнява Електрическата част на проекта за Сяроочистваща инсталация към Блокове 7 и 8 на ТЕЦ "Марица Изток 2". За периода 2000 г. – 2001 г. ЕЛ КОНТРОЛ извършва монтаж на електрическата част на Сяроочистващата инсталация, като монтира и въвежда в експлоатация уредби 6кV и 0.4кV, силови трансформатори, силово захранване на съоръженията.

Изпълнени дейности

  • Монтаж на кабелни мостове и скари за полагане на силови и контролни кабели;
  • Изтегляне, направа на кабелни глави и подсъединяване на силови кабели 0,4кV и 6кV;
  • Монтаж на КРУ 6кV и КРУ 0,4кV;
  • Монтаж на трансформатори 6 /0,4кV;
  • Извършване на контролни електроизпитания на кабели и двигатели, издаване на Сертификати за контрол.

Други

Всички работи са извършени качествено и в максимално кратки срокове, определени от строителната готовност на обекта. Доказателство за доверието на нашите клиенти са получените Референции от АББ Ютилити Аутомейшън ГмбХ, Германия и Консорциум ИНА/СХУ – Германия.

 

 

Референция BG          Референция EN