Пълен инженеринг на инсталация - осветление и контакти в Гипсово-обезводняващ цех към Сяроочистваща инсталация, ТЕЦ "Марица Изток 2"

Възложител:
АВВ Utility Automation GmbH. Germany; Главен изпълнител: Consortium INA/SHU

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Възложен: 2002 / Изпълнен: 2003

Описание

След приключване на дейностите по монтаж и въвеждане в експлоатация на основни съоръжения в Сяроочистваща инсталация и Гипсово-обезводняващ цех, ТЕЦ "Марица Изток 2", в края на 2002 г. АВВ Utility Automation GmbH. Germany възлага на ЕЛ КОНТРОЛ ЕООД нова поръчка, която обхваща пълен инженеринг и изпълнение на монтажните работи по Осветителна инсталация, монтаж на КРУ 6 кV и КРУ 0,4 кV. в Гипсово-обезводняващ цех на Сяроочистващата инсталация в ТЕЦ "Марица Изток 2".

Изпълнени дейности

  • Инженеринг и изпълнение на монтажните работи по инсталация Осветление и контакти;
  • Монтаж на кабелни мостове и скари за полагане на силови и контролни кабели;
  • Изтегляне, направа на кабелни глави и подсъединяване на силови кабели 0,4кV и 6 кV;
  • Монтаж на КРУ 6кV и КРУ 0,4кV;
  • Изтегляне и подсъединяване на контролни кабели;
  • Извършване контролни изпитания на кабели и двигатели, издаване на сертификати за контрол.

 

 

 

Референция BG          Референция EN