Цех 700. Рехабилитация на разпределителна подстанция РП-6

Възложител
Неохим АД

Местонахождение:
гр. Димитровград

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2018

Поръчката се изпълнява на територията на завод Неохим в гр. Димитровград. 

Подменя се цялата пускова апаратура в отсек НН на девет броя килии 6 kV за изводи на двигатели и на два броя въводни килии 6kV, с материали предоставени от възложителя.

Дейности по изпълнение на проекта:

  • Демонтаж, доставка и монтаж на нови табла, съгласно изискванията на възложителя: Табло РТО (Табло осветление); Табло РAО (Табло аварийно осветление); Табло DC (Табло собствени нужди прав ток);
  • Подмяна на редовно и аварийно осветление в РУ на РП-6
  • Полагане на нови контролни и силови кабели.

 

 

 

Удостоверение