Цех 620 и 630. Подмяна на въводни, секционни и изводни прекъсвачи в комплектни разпределителни уредби в трансформаторни подстанции ТП-55 и ТП-57

Възложител
Неохим АД

Местонахождение:
гр.Димитровград

Възложен: 2018 / Изпълнен: 2018

Поръчката се изпълнява на територията на завод Неохим в гр. Димитровград. Подменя се остаряло оборудване – въводни, секционни и изводни прекъсвачи, поради извеждането им от експлоатационна употреба.

Дейности по изпълнение на проекта:
1. Преработка на съществуващи табла 0,4 kV – ретрофит на прекъсвачи с нови, въздушни тип 3WL1 и лят корпус 3VA2, производство на Siemens. Общ брой на монтираните нови прекъсвачи 0,4 kV – 10 броя.

2. Монтаж на нови прекъсвачи Siemens със следните основни технически параметри:

  • Въводни прекъсвачи 55 kA, с моторно задвижване, изваждаем тип, вертикални главни тоководещи клеми и оборудвани с електронни защити – 4 бр.;
  • Секционни прекъсвачи 55 kA, с моторно задвижване, изваждаем тип, вертикални главни тоководещи клеми и оборудван с електронна защита – 2 бр.;
  • Изводни прекъсвачи 55 kA, изваждаем тип, вертикални главни тоководещи клеми, и оборудван с електронна защита – 4 бр.

 

 

Удостоверение