Изграждане на временна подстанция 110/20 kV „Ихтиман“

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД

Местонахождение:
гр. Ихтиман

Възложен: 2018 / Изпълнен: ноември 2018

При изпълнението на този проект ЕЛ КОНТРОЛ е част от Обединение ДЗЗД „Ихтиман“.
Проектът включва проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на временна мобилна подстанция 110/20 kV за захранване на електроразпределителната мрежа в района на община Ихтиман.

Дейности по изпълнение на проекта:

ЕЛ КОНТРОЛ изпълнява следните дейности:

  • Доставка и монтаж на ел. къща с изградени ел. инсталация, осветление и климатизация;
  • Доставка и монтаж на КРУ Siemens;
  • Доставка и монтаж на акумулаторна батерия и изправител;
  • Доставка и монтаж на трансформатор собствени нужди;
  • Производство и монтаж на ел. табла.