Ремонт на ОРУ 110 kV в Подстанция "Чирпан"

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Стара Загора

Местонахождение:
гр. Чирпан

Възложен: ноември 2018 / Изпълнен: 30.10.2019

Подстанция 110/20 kV "Чирпан" e в експлоатация над 50 години, като вследствие естествените атмосферни влияния, бетоновите фундаменти и порталните конструкции в ОРУ 110 kV са увредени и подлежат на подмяна.

Дейности по изпълнение на проекта:

 • Подмяна на съществуващи линейни, шинни и трансформаторни стоманобетонни портали с нови, стоманорешетъчни;
 • Подмяна на шинни системи 110 kV и 20 kV, изолаторни вериги, монтаж на проводник АСО-400;
 • Подмяна на съществуващи стоманобетонни масички (за монтаж на съоръжения в ОРУ), с нови стоманени конструкции;
 • Подмяна на съществуващи бетонни фундаменти на съоръжения;
 • Демонтаж, монтаж и подсъединяване на съоръжения, във връзка с подмяната на строителните конструкции;
 • Доставка и монтаж на разединители и команден шкаф за управление;
 • Доставка и монтаж на контролни кабели и апаратура вторична комутация;
 • Изграждане на кабелни шахти и кабелни канали;
 • Реконструкция на заземителна и мълниезащитна инсталации;
 • Реконструкция на пътища и вертикална планировка;
 • Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на ОРУ 110 kV.

 

 

 

Удостоверение