Ремонт сгради на материално-техническа база в МЕПР Сливен

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Стара Загора

Местонахождение:
гр. Сливен

Възложен: януари 2019 / Изпълнен: април, 2019

Проектът се изпълнява на територията на Мрежови електропреносен подрайон, гр. Сливен.

Обект на ремонт са покриви, фасади, битови, санитарни, складови и работни помещения на сгради, собственост на МЕПР Сливен. Възложени са различни видове строително-ремонтни дейности – зидария, облицовки, замазки, подмяна на настилки, подмяна на дограма, боядисване, полагане на мазилки, монтаж на толо- и хидроизолация, монтаж на гипсокартон, изграждане на В и К инсталации, монтаж на санитария, електро-монтажни дейности.

 

 

Удостоверение