Подмяна на 29 бр. честотни инвертори, задвижващи електродвигатели за въздушни хладници на к-с "Хидрокрекинг"

Възложител
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
гр. Бургас

Възложен: февруари 2019 / Изпълнен: май, 2019

Предмет на този проект е подмяна на съществуващите честотни регулатори

за ел. двигателите на въздушните хладници на к-с "Хидрокрекинг". Разработва се нова схема за управление с новите честотни регулатори тип ATV630, съобразена със съществуващата схема.

В обема на поръчката са включени следните дейности:

  • Демонтаж на кабели и ел. табла
  • Доставка на 29 бр. честотни инвертори
  • Изработка и монтаж на 6 секции с честотни инвертори задвижващи електродвигатели за въздушни хладници
  • Доставка и монтаж на метални конструкции
  • Доставка и монтаж на кабели
  • Пусково-наладъчни работи и въвеждане в експлоатация на доставеното и монтирано оборудване

 

 

Удостоверение