Реконструкция на въводни и изводни килии в ЗРУ 6 kV в ГПП4

Възложител
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
гр. Бургас

Възложен: юли 2019/ Изпълнен: януари 2020

Проектът предвижда модернизацията на разпределителна уредба 6 kV в Главна понижаваща подстанция-4, както и на подстанциите, захранени от ЗРУ 6 kV.

Предмет на изпълнение са следните работни задачи:

- Ретрофит на прекъсвачи за трафовходове, секционни и изводни килии в ЗРУ 6 kV;

- Подмяна на релейни защити на изводни килии и секционни прекъсвачи в ЗРУ 6 kV;

- Подмяна на маслени напреженови измервателни трансформатори със сухи в ЗРУ 6 kV;

- Подмяна на релейни защити на въводни килии и секционни прекъсвачи за

подстанции;

- Преработка на разгънати и монтажни схеми на управление, защита и сигнализация в подстанциите, захранени от ЗРУ 6 kV, с цел изграждане на диференциална защита на фидерните им кабели и организиране на бърз АВР;

- Разработване на релейни карти за настройка на защитите;

- Изграждане на оптична връзка за нуждите на надлъжно-диференциална защита между ГПП-4 и подстанциите, захранени от ЗРУ 6kV на ГПП-4.

За изпълнение на проекта се предвиждат дейности по:

- Демонтаж на съществуващо оборудване и конструкции;

- Доставка и монтаж на ел. съоръжения 6 kV – подпорни изолатори, вакуумни прекъсвачи, мощностни прекъсвачи, напреженови измервателни; трансформатори, токови измервателни трансформатори, вентилни отводи;

- Доставка на оптични кабели и кабелни скари за изграждане на оптични трасета

- Направа и монтаж на стоманени конструкции;

- Доставка и монтаж на силови, контролни и комуникационни кабели;

- Доставка и монтаж на кабелни канали;

- Производство и монтаж на ел. табла – комуникационни, електромерни, релейни, командни;

- Пусково-наладъчни работи на оптични трасета;

- Монтаж и настройка на цифрови релейни защити;

- Контролни измервания и изпитания и пуск на монтираните системи и оборудване.