Рехабилитация на ОРУ 220 кV към ТЕЦ "Марица Изток 3" – ІІ етап: Подмяна на разединители и прекъсвачи

Възложител:
НЕК - ЕАД Предприятие “Мрежи Високо Напрежение” - София

Местонахождение:
с. Медникарово, общ. Гълъбово

Възложен: 2004 / Изпълнен: 2004

Описание

След реализацията на проекта за реконструкция и разширение на открита разпределителна уредба 400 кV в ТЕЦ “Марица изток 3”, цялостно изпълнен и успешно въведен в експлоатация от ЕЛ КОНТРОЛ, НЕК ЕАД чрез предприятие “Мрежи Високо Напрежение” София пристъпва към рехабилитация на открита уредба 220 кV в ТЕЦ “Марица изток 3”. Ел. частта на проекта, включваща подмяна на разединители и прекъсвачи в полета на колони “0” и “3” е обособена в обществена поръчка и обявена през м. март 2004 г. ЕЛ КОНТРОЛ ЕOОД е класирана на първо място в проведения търг и през м. май 2004 г. започва изпълнението на поръчката "Рехабилитация на ОРУ 220 kV към ТЕЦ "Марица Изток 3" - II етап: Подмяна на разединители и прeкъсвачи в полета 10, 11, 12 (колона "З") и полета 7, 8, 9 (колона "О") - първична и вторична комутация".

Изпълнени дейности

  • Демонтаж на съоръжения 220 кV: токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, катодни отводители, подпорни изолатори, прекъсвачи;
  • Монтаж на съоръжения 220 кV: токови трансформатори, напреженови трансформатори, разединители, катодни отводители, подпорни изолатори, прекъсвачи;
  • Изграждане на шинна система;
  • Първично опроводяване на съоръженията;
  • Изработка и монтаж на командни шкафове за полетата;
  • Доставка и монтаж на контролни кабели;
  • Наладка и въвеждане в експлоатация на уредба 220 кV.

Други

Изпълнението на поръчката е завършено успешно, в рамките на договорените времеви графици. Получена е референция от НЕК ЕАД предприятие "Мрежи Високо Напрежение" - София.

 

 

Референция