Ремонт фасада, покрив и помещения командно-административна сграда и ЗРУ в п/ст "Приморско"

Възложител
Електроенергиен системен оператор ЕАД - МЕР Бургас

Местонахождение

гр. Приморско, обл. Бургас

Възложен: януари, 2020/ Изпълнен: май, 2020

Проектът включва изпълнение на следните строително-ремонтни дейности в командно-административна сграда и ЗРУ в подстанция „Приморско“:


• Ремонт на фасадата на командно-административна сграда (КАС), с направа на външна топлоизолация, подмяна на дограми.
• Вътрешен ремонт на помещенията на КАС – шпакловане и боядисване, направа на подови настилки.
• Цялостен ремонт на помещенията на втори, трети и четвърти етаж на КАС, с подмяна на водопроводна инсталация, ремонт на санитарни помещения, монтаж на нова вътрешна канализационна инсталация, фаянсови плочки, подмяна на мивки, смесителни и душ батерии, изграждане на нова осветителна и силова инсталации.
• Ремонт на покрива на КАС, чрез изграждане на обшивка от поцинкована ламарина по бордовете.
• Ремонт на фасадата на ЗРУ 20 kV, с направа на външна топлоизолация, подмяна на дограми, вътрешен ремонт на помещенията – шпакловане, боядисване и направа на подови настилки.
• Частичен ремонт на покрива на ЗРУ, с подмяна на обшивка от поцинкована ламарина и полагане на синтетична хидроизолационна мембрана.
• Изграждане на вътрешна вентилационна система в ЗРУ.
• Монтаж на токоотводи за мълниезащитната инсталация и на двете сгради.