Подмяна на прекъсвач 20кV за магистрална помпа в ПСБ Стара Загора

Възложител:
ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Местонахождение:
гр. Стара Загора

Възложен: 2004 / Изпълнен: 2004

Описание

Извършена е подмяна на прекъсвач 20кV за магистрална помпа в Пласментно-снабдителна база Стара Загора, подстанция "Еленино", ЗРУ 20 КV.

Изпълнени дейности

  • Демонтаж на съществуващ маломаслен прекъсвач;
  • Преработка на съществуващи количка, контакти, вериги за управление, сигнализация и блокировка, принципни схеми, проверка на релейни защити;
  • Доставка и монтаж на вакуумен прекъсвач 20 кV;
  • Контрол и документиране на параметрите на прекъсвача.

 

 

 Референция