Проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя честотни преобразуватели

Възложител

Водоснабдяване и канализация ЕООД

Местонахождение
с. Ягода, обл. Стара Загора

Възложен: март, 2020/ Изпълнен: януари, 2021

Обемът на договора включва изготвяне на проект, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на два броя честотни преобразуватели в помпена станция (ПС) "Ягода".

Изпълнени са следните дейности:

• Изготвяне на проект за задвижване и управление с честотни регулатори на 2 броя центробежни помпи 6 kV, 630 kW. Съгласуване на проекта с възложителя.
• Доставка на 2 броя честотни регулатори Ср.Н., тип ACS580 MV, произведени от АВВ.
• Преработка на 2 броя стоящи електрически табла за захранвания собствени нужди.
• Асемблиране, сглобка и доставка на 2 броя стоящи шкафове, с монтирана и опроводена силова и комутационна апаратура.
• Монтаж на доставените честотни регулатори и електрически табла в новоизградени помещения.
• Изграждане на силови електрически инсталации, инсталации оперативно управление, осветителна инсталация и захранване на климатичната система.
• Пусково-наладъчни работи за поетапно въвеждане на 2 броя честотни регулатори Ср.Н. за регулиране дебита на напорни помпи, при съгласуване с възможностите за изключване на Възложителя, без да се нарушава нормалния режим на експлоатация на помпените станции.
• Провеждане на 72-часови проби под товар в работни условия.

 

Удостоверение