Демонтажни работи в ОРУ 400kV на п/ст "Пловдив-юг" 400/220/110/31,5 кV, гр. Пловдив

Възложител:
НЕК ЕАД Предприятие "Трафоелектроинвест"

Местонахождение:
гр. Пловдив

Възложен: 2005 / Изпълнен: 2006

Описание

Изпълнението на демонтажни работи в подстанция “Пловдив-юг” 400/220/110/31,5kV е обособено като отделна поръчка, предхождаща изпълнението на предвидения от НЕК мащабен проект по реконструкция и разширение на подстанцията.

Изпълнени дейности

  • Демонтаж на ел. съоръжения 400 kV;
  • Демонтаж на контролни кабели;
  • Демонтаж на метални конструкции и бетонови фундаменти.