Реконструкция на подстанция "Пловдив-юг" 400/220/110/31,5 кV – Реконструкция и разширение на ОРУ 400 КV, гр. Пловдив

Възложител:
SIEMENS A.G., Germany ; Клиент: Национална електрическа компания ЕАД

Местонахождение:
гр. Пловдив

Възложен: 2005 / Изпълнен: 2006

Описание

Главен изпълнител на този обект е фирма Siemens A.G., Германия чрез своето представителство в България. Електромонтажната част от поръчката е възложена на ЕЛ КОНТРОЛ и включва цялостна подмяна на съществуващото електрическо оборудване и изграждане на разширение на ОРУ 400 КV в подстанция „Пловдив-юг” 400/220/110/31,5 кV с монтиране на ел. съоръжения от най-нов тип.

Изпълнени дейности

  • Подмяна на ел. съоръжения 400KV – демонтаж на съществуващи и монтаж на нови съоръжения (прекъсвачи, ножови разединители, токови трансформатори, напреженови трансформатори, вентилни отводи, подпорни изолатори);
  • Полагане и подсъединяване на контролни кабели;
  • Изграждане на нова уредба Собствени нужди (СН) 31,5кV;
  • Монтаж на релейни табла, табла постоянен ток и табла за уредба СН 0,4кV.

Други

Обектът е окончателно завършен и монтираните съоръжения са въведени в експлоатация през месец Септември 2006 г. Получена е референция за добро изпълнение от СИМЕНС ЕООД. С реализацията на този обект ЕЛ КОНТРОЛ обогатява своя опит в изграждането на високоволтови подстанции, утвърждавайки се като една от водещите фирми на българския пазар в областта на енергийното строителство.

 

 

   Референция