Пълен инженеринг за подмяна на електрооборудването на КРУ 0.4 кV на енерго-блокове 1, 2, 3, 4 в ТЕЦ "Марица Изток 2"

Възложител:
Сименс ЕООД - България

Местонахождение:
с. Ковачево, общ. Раднево

Възложен: 2006 / Изпълнен: 2008

 

Описание

При изпълнението на тази поръчка ЕЛ КОНТРОЛ е подизпълнител на Сименс ЕООД - България. Клиент е ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД.

Изпълнени дейности

  • Демонтаж на елктрооборудването във всички КРУ 0.4 кV на енерго-блокове 1, 2, 3, 4 на ТЕЦ Марица изток 2;
  • Монтаж на КРУ 0,4 Кv, оборудвани с апаратура произведена от Siemens A.G., Германия;
  • Монтаж и електрически изпитания на силови трансформатори 6,3/ 0,4 кV;
  • Проверка и настройка на защити на съоръжения 0,4 кV;
  • Пусково-наладъчни работи по въвеждане в експлоатация на уредби 0,4 кV.

 

 

Референция