ТЕЦ "Марица Изток 3" – Рехабилитация на блок 1

Възложител:
Енел Продуционе С.п.А - клон България

Местонахождение:
с. Медникарово, общ. Гълъбово

Възложен: 2006 / Изпълнен: 2007

Описание

През 2006 г. ЕЛ КОНТРОЛ продължава успешно изпълнението на електромонтажни работи на обект Рехабилитация на ТЕЦ "Марица Изток 3". Сключен е договор с новия главен изпълнител на обекта ENEL Produzione S.p.A. – клон България за цялостно изпълнение на електромонтажни работи по рехабилитация на Блок 1 на ТЕЦ "Марица изток 3".

Изпълнени дейности

  • Демонтаж на съществуващи съоръжения - трансформатори, ел. уредби, кабели ниско и средно напрежение, електрически табла, кабелни лавици, метални конструкции, шинопроводна система;
  • Монтаж на нови съоръжения – полагане и подсъединяване на кабели ниско и средно напрежение, електрически табла, прекъсвачи, кабелни трасета и тръби, заземителна система;
  • Рехабилитация на уредби ниско и средно напрежение;
  • Демонтажни и монтажни работи по система 220кV Мерене;
  • Изграждане и рехабилитация на кабелни лавици;
  • Изработка, доставка и монтаж на ел. табла: силови разпределителни, постояннотокови и табла за местно управление;
  • Контролни тестове, изпитания и наладка на електрическите съоръжения.

 

 

Референция BG          Референция EN