Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подстанция "Бяла" – 110/20 Kv, гр. Бяла

Възложител:
Сименс ЕООД - България

Местонахождение:
гр. Бяла

Възложен: 2006 / Изпълнен: 2006

Описание

Проектиране, изграждане и пускане в експлоатация на подстанция "Бяла" – 110/20 кV, гр. Бяла

Изпълнени дейности

  • Монтаж на електрически съоръжения в уредба 110 кV;
  • Монтаж на КРУ 20 кV;
  • Монтаж на табла релейни защити;
  • Монтаж на табла Собствени нужди;
  • Пусково-наладъчни работи.

 

 

Референция