Подстанция "Първомай", гр. Първомай - ремонт на І-ва секция на ОРУ 110 КV

Възложител:
Електроенергиен Системен Оператор ЕАД

Местонахождение:
гр. Първомай

Възложен: 2008 / Изпълнен: 2008

Описание

Подмяна на релейни защити, командни табла, релейни табла и командни шкафове в ОРУ 110кV - първа секция.

Изпълнени дейности

  • Работи по първична комутация:
  • Монтаж на прекъсвачи, разединители, напреженови и токови трансформатори; изгражданена мълниезащитна и заземителна инсталация.

Работи по вторична комутация:

  • Направа и монтаж на релейни и командни табла;
  • Настройка на релейни защити;
  • Контролни изпитания на монтираното оборудване;
  • Полагане и подсъединяване на контролни кабели.

 

 

Референция