Поддръжка, ремонт и изграждане на нови инсталации за улично осветление в Община Стара Загора

Възложител:
Община Стара Загора

Местонахождение:
51 населени места в Община Стара Загора

Възложен: август, 2019/ Изпълнен: ---

 

Проектът включва поддръжка и реконструкция на уличните осветителни инсталации, както и изграждане на нови осветителни инсталации в 51 населени места в Община Стара Загора.

Предметът на поръчката включва следните дейности:

- Експлоатационна поддръжка на функциониращите осветителни тела;

- Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови обекти от уличното, парковото и художествено-архитектурното осветление;

- Доставка на материали при извършване на експлоатационна поддръжка, ремонтно-възстановителни работи и изграждане на нови обекти от уличното и художествено-архитектурното осветление.