СТАЖАНТЪТ – ВЪПРОСНИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Моля, попълнете формуляра
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

*Задължителни полета

Срок за кандидатстване: 30.06.2023 г.

Задължавам се, при получаване на одобрение, да представя документи, доказващи попълнената информация за образование и квалификация.

Декларирам, че съм уведомен(а) за действието на Закона за защита на личните данни и с настоящото давам изричното си съгласие събраната, обработвана и съхраняваната информация за мен да бъде предоставяна единствено за вътрешно-служебно ползване.
Даденото от мен съгласие не е ограничено със срок и може да бъде оттеглено с изрично писмено уведомление от моя страна до администратора на лични данни, “ЕЛ КОНТРОЛ” ЕООД.