Автоматизация

Дейности:

  • Инженеринг, консултация при избор на апаратура, доставка и монтаж на системи за автоматично управление.
  • Комплексни решения за автоматизация, базирани на SCADA (Supervisory And Data Acquisition), PLC (Programmable Logic Controller) и HMI (Human Machine Interface). Изграждане на системи за телеупраление и телесигнализация в енергетиката с RTU контролери и SCADA на Сименс.
  • Програмиране, поддръжка и пуск на типови и уникални системи за автоматизация. Предоставяне на придружаваща документация.