За ЕЛ КОНТРОЛ

„ЕЛ КОНТРОЛ“ ЕООД е частно дружество, основано през 1999 г. в гр. Стара Загора. Компанията е специализирана в бранш енергийно строителство и изпълнява комплексни (до ключ) проекти в областите: електроразпределение, енергетика и индустрия. 
Водещ мотив и визия за нашето развитие е да предоставим на клиентите Професионални решения в областта на енергетиката.
През първите години от създаването си фирмата изпълнява главно електромонтажни и пусково-наладъчни работи в електрически уредби. Днес ние работим в направления: електромонтаж, строителство, контролни изпитания и наладка, проектиране, инженеринг, КИП и автоматизация, производство на ел. табла, сервиз на промишлена електроника, търговия с електротехнически стоки. 
Наши клиенти са били всички значими инвеститори в енергийния сектор на България. ЕЛ КОНТРОЛ има изпълнени договори в електрически подстанции и централи, минни и промишлени предприятия, разположени в различни региони на страната. Реализирали сме стратегически за българската енергетика проекти
От 2013 година разширихме бизнеса си извън България. През 2021 г. бе създадена EL KONTROL GmbH., базирана в Република Германия. Фирмата е регистрирана в Немската занаятчийска камара, Мюнхен – Handwerkskammer München, и е естествено продължение на стратегията ни за фирмено развитие. EL KONTROL GmbH. е сертифицирана по ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.

Политика 

Основен елемент от общата стратегия за управление, повишаване конкурентоспособността и развитие на дружество „ЕЛ КОНТРОЛ” ЕООД, е въведената и поддържана интегрирана система за управление (ИСУ) по качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа, информационната сигурност. ИСУ е изградена, съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO/IEC 27001:2017..