Електрически машини и съоръжения до 35 kV

Област на контрол 

Електрически машини и съоръжения до 35 kV

Обхват на контрола по параметър

  • Изолация с повишено напрежение с промишлена честота

 

 

Акредитация          Заявка