Силови трансформатори до 110 kV

Област на контрол 

Силови трансформатори до 110 kV

Обхват на контрола по параметър

  • Активно съпротивление на намотките;
  • Коефициент на трансформация;
  • Група на свързване

 

 

Акредитация          Заявка