Електродвигатели за постоянен и променлив ток

Област на контрол 

Електродвигатели за постоянен и променлив ток

Обхват на контрола по параметър

  • Активно съпротивление на намотките

 

 

Акредитация          Заявка