Силови прекъсвачи и разединители до 400 kV

Област на контрол 

Силови прекъсвачи и разединители до 400 kV

Обхват на контрола по параметър

  • Преходно съпротивление в контактната система

 

 

Акредитация          Заявка