Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги

Област на контрол 

Релейни защити, електроавтоматика, телемеханика и вторични вериги

Обхват на контрола по параметър

  • Проверка на настройката на релейни защити по скала;
  • Изпробване на действието на устройството чрез контрол на ток и напрежение

 

 

Акредитация          Заявка