Оптични кабелни линии

Област на контрол 

Оптични кабелни линии

Обхват на контрола по параметър

  • Общо затихване;
  • Затихване от обратно отражение;
  • Внесено затихване от нееднородности и съединения

 

 

Акредитация          Заявка