Ремонтни дейности

  • Ремонтните дейности се извършват от мобилна група на територията на промишлените предприятия или в сервиза за промишлена електроника в базата на ЕЛ КОНТРОЛ, в град Стара Загора.
  • В сервиза работят висококвалифицирани специалисти, които редовно посещават фирмени курсове за запознаване с новите серии устройства.
  • Разполагаме с изпитвателна зала, изградена в съответствие с изискванията за работа с чувствителни на електростатично разреждане (ESD) електронни елементи.
  • Сервизът е оборудван със съвременни технически средства за диагностика и ремонт.
  • Използва се оригинален софтуер за прецизна диагностика и анализ на причините за възникване на авариите.
  • Използват се оригинални резервни части и електронни елементи.
  • Ползваме логистична подкрепа от водещи производители на промишлена електроника.

 

 

Брошура