През март 2015 ЕЛ КОНТРОЛ започна работа по два нови обекта – Подстанция „Плевен-1”, гр. Плевен и Нефтен терминал (НТ)„Росенец” към ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас АД

Проектът за Реконструкция и разширение на ОРУ 220 kV на п-ст „Плевен-1” се изпълнява от Консорциум ЕЛКОРЕКТ-ЮНИОН-2012 ДЗЗД, в който участва ЕЛ КОНТРОЛ. Реконструкцията на откритата разпределителна уредба 220 kV на подстанция „Плевен-1” 220/110/20 kV се налага…

Договорът за проектиране, доставка на оборудване за подстанция 6 kV, демонтаж на съществуващо оборудване, монтаж, пуск, наладка – в НТ Росенец включва изготвяне на работен проект за подмяна на съществуващо КРУ 6 kV с ново, оборудвано с вакуумни прекъсвачи, токови трансформатори, микропроцесорни защити, сухи напреженови трансформатори. Проектирането включва още част вторична комутация – управление, сигнализация, защити, мерене, АВР. След одобрение на работния проект, ЕЛ КОНТРОЛ ще изпълни предвидените в него дейности по доставка, монтаж и пуск на електрическо оборудване.

Проектът за Реконструкция и разширение на ОРУ 220 kV на п-ст „Плевен-1” се изпълнява от Консорциум ЕЛКОРЕКТ-ЮНИОН-2012 ДЗЗД, в който участва ЕЛ КОНТРОЛ. Реконструкцията на откритата разпределителна уредба 220 kV на подстанция „Плевен-1” 220/110/20 kV се налага, поради промяна на първичната схема, разширение на уредбата 220 kV и във връзка с подмяна на първичните съоръжения 220 kV. Обектът се изпълнява "до ключ" (turnkey), което обуславя разделянето му на три фази:

  • Проектиране - изработване на технически и работен проект
  • Доставка на оборудване и съоръжения;
  • Изпълнение - строителство, монтаж и въвеждане в експлоатация.