ЕЛ КОНТРОЛ се включи в програмата „Solution Partner“ на Siemens

В развитие на дългогодишните си бизнес отношения със Сименс, през януари 2016 година ЕЛ КОНТРОЛ получи сертификация за партньорство по програмата „Solution Partner“, направление Задвижващи технологии. Програмата обединява фирмите-партньори на Siemens в световен мащаб и има за цел да гарантира надеждност на предлаганите инженерни решения. 

Получаването на знак „Siemens Solution Partner Automation Drives“ е свързано с изпълнение на конкретни правила и изисквания и е престижен атестат за компетентността и експертните възможности на ЕЛ КОНТРОЛ. Клиентите на фирмата получават гаранция за качество на предлаганите решения в областта на автоматизацията и електро-задвижването. 

В търговско направление ЕЛ КОНТРОЛ е официален дистрибутор на Siemens за България от 2010 година, със стабилно пазарно присъствие и реализирани резултати. Наред с това, в аспекта на своята основна дейност - електромонтаж, фирмата е изпълнила значими енергийни обекти, възложени от Siemens.

Информация за партньорството с ЕЛ КОНТРОЛ е поместена в официалната уеб-страница на Siemens:

Допълнителна информация за предимствата на партньорската програма на Siemens: