ЕЛ КОНТРОЛ стартира нов проект в Словакия

Фирмата ще изпълнява електромонтажни и КИП и А дейности в новоизграждащ се цех за производство на амоняк в химически завод до гр. Шаля, Словакия.

Проектът включва изграждане на кабелни трасета, полагане и подсъединяване на контролни, силови и оптични кабели, монтаж на електрически табла и съоръжения НН и СрН, изграждане на катодна защита, заземителна и мълниезащитна инсталация, изграждане на осветителна инсталация и система за отопление на тръбопроводите.

По-рано тази година фирмата завърши успешно други два проекта зад граница. Първият от тях включва изпълнение на електромонтажни дейности на фотоволтаични паркове в близост до гр. Дарби и гр. Кардиф, Великобритания.

Проектът за изграждане на подстанция Джвари 500/220 kV до гр. Зугдиди, Грузия е вторият чуждестранен проект за ЕЛ КОНТРОЛ. Фирмата взе участие в няколко от етапите по изграждане на обекта, като извърши ръководство на строителните дейности, доставка на материали за осветителна и заземителна инсталации, доставка на кабели, доставка и оборудване на ел. контейнери, производство и доставка на ел. табла, както и електромонтажни работи по полагане и подсъединяване на силови и контролни кабели в подстанцията.

Възложител по проекта е фирма Ефасек Контрактинг Сентрал Юръп ГМБХ.