ЕЛ КОНТРОЛ - домакин на ежегодния технически семинар, организиран съвместно със Сименс България

На 30.05.2017 ЕЛ КОНТРОЛ беше домакин на ежегодния технически семинар, организиран съвместно със Сименс България.

Тази година в семинара взеха участие специалисти от направление Енергиен Менджмънт, които представиха продукти за защита, автоматизация и високо напрежение, както и продукти за средно напрежение и трансформатори на Siemens.

В първата част на презентацията участниците бяха запознати с новата серия релейни защити SIPROTEC 5, продукти и решения за енергийна автоматизация, качество и измерване на енергията, продукти високо напрежение.