Изложение „Дни на кариерата“ в ТУ – София

На есенното изложение „Дни на кариерата“ в Технически университет – София ЕЛ КОНТРОЛ представи стажантските програми, които фирмата предлага. Студентите имат възможност да кандидатстват за позиции:

СЪТРУДНИК В СЕРВИЗ ЗА ПРОМИШЛЕНА ЕЛЕКТРОНИКА

ИНЖЕНЕР РЕЛЕЙНИ ЗАЩИТИ

ИНСТАЛАТОР ЕЛ. ТАБЛА

Стажът е с продължителност 2 месеца и се провежда в Стара Загора. За позициите могат да кандидатстват бъдещи инженери по специалности Електротехника, Автоматика, Информационно-управляваща техника.

На изявените студенти предлагаме възможност за СТИПЕНДИЯ след приключване на стажа, до завършване на образованието им.