Сименс представи трендовете в индустриалната дигитализация

Ежегодният семинар, организиран съвместно от СИМЕНС и ЕЛ КОНТРОЛ се проведе на 30 май, 2018 г. под надслов TIA Portal Innovation Tour 2018 / 60 години SIMATIC.

Лекторите от СИМЕНС – инж. Виктор Митрев и инж. Бойко Бойков представиха новостите в дискретната автоматизация SIMATIC, чието развитие започва преди 60 години и продължава до днес. Чрез демонстрация на живо гостите бяха запознати с новите технологични обекти за кинематични модели в SIMATIC S7.

В кратки филми, бяха представени глобалните тенденции в дигитализацията на производството - реализация в индустриални условия на краен продукт по инивидуално задание на клиента, както и създаване на интелигентни фабрики, самостоятелно вземащи решения.

Бяха представени новостите в платформата TIA Portal, както и възможностите за повишаване продуктивността на производството, решения и референции в тази област, базирани на TIA (Totally Integrated Automation).