Нов обект - захранване на електрофилтри, ТЕЦ Марица Изток 1

През юни 2009 Ел Контрол започна работа по нов обект - Изграждане на захранване за електрофилтри, включително монтаж на ел. табла, доставка на материали и пусково-наладъчни работи в ТЕЦ Марица Изток 1, гр. Гълъбово.

Поръчката е част от проекта за изгражденето на новата електроцентрала и е възложена на Ел Контрол от българския клон на френската компания Алстом, главен изпълнител на проекта.