Строителна дейност

В началото на 2010 година в ЕЛ КОНТРОЛ бе сформирана група за извършване на строителни работи. Дружеството е вписано в Централния професионален регистър на строителя и е член на Камарата на строителите в България. В момента в строителното звено на ЕЛ КОНТРОЛ са ангажирани …