Демонстрационно автошоу на ABB

На 15.04.2011 г. ЕЛ КОНТРОЛ беше домакин на демонстрационно автошоу, организирано от АББ.

Заводът производител на устройства и системи за защита и управление в Швеция, част от Концерна АББ, организира турне с каравана в България с цел представяне на нови и съществуващи продукти и системи на АББ в областта на релейните защити и автоматизацията.

На нашият щанд (каравана) бяха изложени:

  • Продукти от серията цифрови релейни защити IED670;
  • Продукти от серията цифрови релейни защити IED650;
  • Цифрова диференциална релейна защита за шини REB500;
  • Автоматизирана система за диспечерско управление – MicroSCADA Pro;
  • Телекомуникационен контролер за телеуправление, телесигнализация и телеизмерване – RTU560;
  • Софтуер за инженеринг на цифрови устройства от серийте IED6xx – PCM600.

На щанда бе симулирана работата на цялостна система за автоматизирано управление на подстанция осъществена с комуникационен протокол IEC61850-8-1.